Regler under kørslen

Det er ikke tilladt hænge ud af siden på vognen.

Chaufføren betjener trappestigen for jer.

I må ikke kaste noget som helst ud over siden på vognen. Der er skraldespande i vognen

Husk jeres sunde fornuft, så I får en festlig dag

Chaufføren opridser også reglerne for jer på dagen.