Priser

Prisen afhænger af, hvilken dag I vil køre. Skriv derfor dette, når I kontakter os.

Ved booking betales depositum på 5.000 kr. Samlet restbeløb afleveres til chaufføren på kørselsdagen.

Der kan tilkøbes fadøl til fadølsanlægget. Første fustage koster 1.200 kr., og de efterfølgende koster 1.000 kr. pr. stk.